Bli vår partner

SOM ÅTERFÖRSÄLJARE ERBJUDER DU DINA KUNDER T.O.M.

DUBBELT SNABBARE PLANERING

MED SOLIDWORKS

Med hjälp av våra produkter går en vecka på några dagar och en dag på några timmar – till sist minuter.

Våra certifierade SOLIDWORKS Partner-produkter har utvecklats för att påskynda planeringsprocesserna. Med våra lösningar frigörs din kund från rutinerna – ge kunderna en möjlighet att fokusera på utvecklingen!

“CustomWorks is hands-down the best program of it's type that I've seen, and I've seen a lot! I especially like the ease and flexibility of adding and removing controls and groups. I also love that it uses the PropertyManager area and doesn't obscure the graphics area."  - Brian Mears, CAD Administrator, IDL Merchandising Solutions, USA

“CustomWorks is the missing link between SOLIDWORKS and PDMWorks"   - Reino Yli-Piipari, Design Manager, Elopak, Finland

Vårt erbjudande åt återförsäljare

 • Asiakaslähtöisyyttä & helppoutta
  Användarvänlighet & lätthet
  Du får plug-ins i din portfölj som underlättar din kunds planeringsarbete.

   

 • Profiloidu ratkaisijaksi
  Profilerad problemlösare
  Du skiljer dig från dina konkurrenter när du erbjuder en helhetslösning i stället för bara en SOLIDWORKS-licens. Du får ett bättre helhetsbidrag på köpet av CAD-licensen.

   

 • Päivittyvä ja kehittyvä tuote
  Produkt som utvecklas och uppdateras
  När SOLIDWORKS utvecklas garanterar vi att även dina kunders plug-ins uppdateras!

   

 • Menestyjien työkalupakki käytössäsi
  Vinnarnas verktygsback för dig!
  Erbjud kunden verktyg som redan hundratals vinnare använder.   Slösa inte tid på produktutveckling utan låt oss sköta den. Våra certifierade experter betjänar dig och din kund!

Dina kunder får

 • Tuplanopeutta työhön
  Dubbelt snabbare jobb
  Du erbjuder din kund dubbelt snabbare planering tack vare automatiseringen!

   

 • Tukipalvelu & koulutus apuna
  Stöd genom support & utbildning
  CadWorks certifierade stöd hjälper dig att komma igång och konfigurerar plug-in för SOLIDWORKS.

   

 • Minimoit työn rutiinit
  Minimera rutinjobben
  Du ger din kund en chans att fokusera mer på planering och mindre på rutiner. 

   

 • Käytännönläheiset ratkaisut
  Praktiska lösningar
  Din kund får användarvänliga och snabba verktyg som höjer produktiviteten av planeringen och svarar mot de praktiska utmaningarna. 

SOLIDWORKS-PLUG INS FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

AUTOMATEWORKS ®

Användning av automatiska verktyg i planeringsprocessen minskar rutinmässiga arbetsfaser. Effektiviteten kan till och med fördubblas!

Ladda Läs mer

CUSTOM WORKS ®

Vi har utvecklat CustomWorks® som centraliserat tar hand om alla namnfunktioner.
SOLIDWORKS gör hela planeringsteamets verksamhet enhetlig och underlättar rutinerna som tidigare krävt många timmars handarbete.

Ladda Läs mer

Jag vill prova på CadWorks Software-produkterna och utnyttja dem för min kunds räkning.

Läs mer och ladda ner plug-in