CAD-SYSTEMLEVERANTÖR, SÅ HÄR VINNER DU TÄVLINGEN OCH FÅR EN NÖJDARE KUND!

DEAR SOLIDWORKS RESELLER: HOW TO WIN THE COMPETITION AND HAVE A SATISFIED CUSTOMER!
4.5.2017

Nu för tiden är SOLIDWORKS 3D CAD-systemet det mest använda och samtidigt mest åtrådda verktyget vid mekanisk planering. Systemleverantörerna tävlar om nya kunder och vinnaren är oftast den som kan erbjuda mest mervärde till minsta kostnad. Automatisera inmatningen av namnuppgifter som en del av dit standardpaket så vinner du tävlingen och får en nöjdare kund.

Problemet dina kunder märker först flera år efter systemanskaffningen

Den som förnyar ett CAD-system antar ofta att planeringsprocessen påskyndas och automatiseras genom att välja marknadens effektivaste verktyg för 3D-planering. Snart kommer det fram att det även med det nya systemet trots allt går åt mycket av planerarnas arbetstid till upprepade och trista rutiner, såsom att mata in ritningsnummer, namn och andra benämningar.  Inte heller t.ex. unika filnamn och översättningar av PDF-filer uppstår automatiskt, utan man får knappa in dem manuellt med stor risk för fel och en fil i taget. Produktiviteten lider men det största problemet kanske uppdagas först efter några år då kunden märker att CAD-systemets konstruktionsdata inte går att föra in i företagets affärssystem (ERP) eftersom namnuppgifterna inte är i ordning. Detta beror vanligen på att namnuppgifterna inte har matats in enhetligt och på rätt sätt i 3D-modellerna.

En lösning på försäljarens utmaningar

Din utmaning som systemleverantör är att förklara det ovanstående förloppet åt en kund.  Du vill inte komma med hotbilder och skrämma iväg potentiella kunder som är mycket intresserade av ett nytt 3D-planeringsprogram. Kanske du erbjuder ett program för produktdatahantering (PDM) för att underlätta datahanteringen för ett mindre planeringsteam. Du har ändå märkt att ett PDM-system tyvärr skaffas först i ett senare skede, när företagets storlek och antalet användare nått en viss nivå. Också kostnadstrycket och kundens önskan om att gå fram stegvis skjuter upp köpet av PDM på framtiden. Produktdata produceras dock genast när man börjat använda ett CAD-system.

Lös problemet genom att lyfta katten på bordet

Genom att modigt lyfta fram även framtida behov t.ex. om automatisk dataöverföring till ERP-systemet ger du dina potentiella kunder värdefull tilläggsinformation som de kanske annars inte hade kunnat beakta.  Samtidigt för du in kundernas kriterier på den bana som ger dig möjlighet att erbjuda en lösning som är mer kostnadseffektiv än ett fullskaligt PDM-system. Paketera in vår CustomWorks-lösning i din standardleverans så vinner du tävlingen och får en nöjdare kund.

Genom att modigt lyfta fram även framtida behov t.ex. om automatisk dataöverföring till ERP-systemet ger du dina potentiella kunder värdefull tilläggsinformation som de kanske annars inte hade kunnat beakta.”

Vi letar efter fler återförsäljare och partners som realiserar  

Visste du att du med hjälp av plug-ins som vi utvecklat kan effektivera dina kunders verksamhet till och med med det dubbla. Visst vill du profilera dig som en problemlösare och erbjuda dina kunder vinnarnas verktygsback?

Läs mer om hur du kan ha nytta av att vara vår återförsäljare >>

Vi har utvecklat CustomWorks-produkter i snart 20 år och idag används de av hundratals kunder(länk till referenslistan).  Vi letar efter fler återförsäljare och partners. Kontakta oss så berättar vi mera.