AutomateWorks ger klara bilder redan vid offerten – så här underlättade Meka kundens köpbeslut!

AutomateWorks ger klara bilder redan vid offerten – så här underlättade Meka kundens köpbeslut!
20.1.2017

Meka Pro valde AutomateWorks som sitt verktyg i den vardagliga offertprocessen. Nu kan man som stöd för köpet leverera skarpa ritningar och detaljerade mått åt kunden redan vid offerten.   På så sätt får kunden verkligen veta vad det är hen köper och resultatet blir en smidigare affär och en nöjdare kund.

– Vi ville effektivera vårt arbete och förkorta offertprocessen. Tidigare ritades varje ritning från början och kompositionens pris räknades ut separat med Excel. Med AutomateWorks kan jag räkna ut självkostnadspris för olika versioner av en produkt och med konfigureraren gör jag en ritning som bilaga till offerten, berättar produktionschef Aarne Hautajärvi, som ansvarar för att göra upp offerter för försäljningen av uttagsstavar hos Meka. Den synligaste förändringen för Mekas kunder är att kunden får tydligare ritningar och mått vid offerten. Med hjälp av automatiseringsverktyget kan man lättare göra modeller av delarna som ska användas i produkterna så att bilderna och materialet i offerten bättre motsvarar slutprodukten.

– Ju noggrannare offertmaterial vi ger åt kunden desto mindre frågor har kunden och mycket lite blir oklart.  Helt klart försäkrar man sig mindre om de tekniska detaljerna, säger Hautajärvi.

”Om en offert leder till för mycket frågor kan den till och med hindra att köp uppstår. Det är lättare för kunden att göra ett köpbeslut när bilden tydligt talar för sig.”

En snabb offert kan avgöra köpet

Meka har alltid eftersträvat att få en offert till stånd så fort som möjligt. AutomateWorks har ytterligare förkortat offertprocessen. ­– Uttagsstavarna är ofta bara en liten del av kundens helhet.  Kunden vill inte älta anskaffningen utan fattar snabba beslut. För att köpet ska uppstå kan det vara avgörande att vi kan ge en så exakt offert som möjligt och så fort som möjligt. Det är just där som AutomateWorks har bidragit till effektiviteten, glädjer sig Aarne Hautajärvi.

”Våra kunder övertygades av hur snabb och exakt vår offert var.”