AutomateWorks halverade planeringstiden hos Valmet

AutomateWorks halverade planeringstiden hos Valmet
25.1.2017

AutomateWorks-programmet utvecklat av CadWorks har befäst sin ställning som ett underlättande och tidsbesparande verktyg i det vardagliga planeringsarbetet hos Valmet. Investeringen i automatiserad modellering betalade igen sig redan i det första projektet.  I bästa fall har man tack vare automatiseringsverktyget lyckats pressa igenom planeringen på halva den tid det tog förut.

När planeringen tar i bruk ett automatiseringsverktyg behöver man inte planera allting om från början i ett nytt projekt.  Automatiseringen ger en märkbar tidsbesparing eftersom rutinerna i planeringen kan föras över på automaterna. Att spara tid vid planeringen var också det huvudsakliga målet när Valmets Tammerforsenhet, som då hette Metso Power, började använda produktspecifika automater som gjorts med AutomateWorks-programvaran.

– Allt började med att vi behövde få ritningarna fortare i användning.  Vi lyckades nå det målet och allt fungerade också annars bra, så vi utvidgade automatiseringen för hela planeringen.  Tidigare gick det åt ca 400 arbetstimmar till att göra ett bottenplan men med hjälp av automatiseringen tar det bara ca hundra timmar, berättar Pasi Yli-Hemminki chefsplanerare för tryckhus.

”Det tog tidigare mer än 2000 timmar att planera de största komponenterna. När man planerar automatiskt har tidsåtgången mer än halverats.”

En mer effektiv planering frigör resurser till produktutvecklingen

Automatmodellering lämpar sig bäst för planeringsprocesser som innehåller mycket rutiner.  När man automatiserar arbetsmoment som upprepas ofta effektiveras planeringen och processen och produkterna kommer fortare ut på marknaden.  

– Planeringsavdelningens resurser ska användas på produktutveckling och hjärnarbete och inte på att rucka på mått och hantera kundspecifika ändringar. AutomateWorks minimerar det trista rutinarbetet med risker för fel varmed det blir tid över till trevligare och mer lönsam verksamhet. Slutresultatet blir en bättre produkt, berättar Esko Simpanen, CadWorks VD.

Automatiseringen garanterar produkthantering med hög kvalitet

Automaterna har även gett ny stadga åt hela produkthanteringen.  

– När man börjar använda automatiseringen ska man gå igenom produktdata noga, vilket är jättebra.  Väldefinierade produkter och standardisering av produktegenskaper är grunden för ett effektivt arbete och en garanterad kvalitet, förklarar Pasi Yli-Hemminki.

”Tack vare automaterna är det bättre kvalitet i produkthanteringen. När man gör rättelser endast i en modell ackumuleras felen inte.”